Oddział Podkarpacki PTI, Oddział Górnośląski PTI wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, firmą net-o-logy Sp z o.o. oraz ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o. włączyli się w tym roku w organizację konferencji K4. Konferencja w Rzeszowie została zorganizowana 19 kwietnia 2016 na WEiI PRz.

   Inicjatywa K4 przewiduje realizację 4 konferencji na terenie ośrodków akademickich w danym regionie i dotyczy aktualnej problematyki związanej z informatyką. Do udziału w roli prelegentów zaprosiliśmy przedstawicieli świata praktyki gospodarczej oraz uczelni. W organizacji konferencji w poszczególnych ośrodkach biorą również udział następujące uczelnie i oddziały PTI:
Oddział Dolnośląski PTI, Oddział Małopolski PTI, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska.
   Tegoroczna tematyka cyklu konferencji to: Wirtualizacja oraz chmura obliczeniowa

 

Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego objął honorowym patronatem 

IV Międzynarodowe Zawody ROBO~motion.

 

Robo_logo.JPG

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa w zawodach, które odbędą się 23.04.2016r.

 

W ramach działalności Sekcji Historycznej PTI  został stworzony nowy portal gromadzący informacje o historii informatyki w Polsce.

 

Portal składa się z typowej części "portalowej" oraz z części archiwalnej, która została opracowana na podstawie doświadczeń w pracy z instytucjami zajmującymi się archiwaliami: Instytutem Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Archiwum Akt Nowych w Warszawie oraz Muzeum Polskim w Rapperswilu.

W części archiwalnej portalu można znaleźć między innymi akty prawne wydane przez polski rząd w sprawie rozwoju informatyki od lat 60-tych, dokumentację techniczną i handlową polskich komputerów (np. MERA-400 i K-202), a także archiwalne materiały konferencyjne PTI. Jest również indeks osób oraz nazw handlowych sprzętu i oprogramowania.

W części portalowej publikowane są współczesne artykuły – np. o prekursorach informatyki i przemysłu komputerowego, czy pierwszych polskich stronach www. Są też dostępne bardzo ciekawe książki z zakresu informatyki.

Portal jest dostępny pod adresem: http://historiainformatyki.pl

 

Logowanie