W dniu 6 kwietnia odbyło sie  II Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Sali Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej (Budynek A, 1 piętro, ul. Wincentego Pola 2, Rzeszów). W Zgromadzeniu wzięło udział 22 członków Oddzialu Podkarpackiego PTI.

W dniach 14-16 września 2017r. w Rzeszowie odbędzie się 19-ta edycja Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania. Głównym organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Informatyczne, a w tym roku Oddziałowi Podlarpackiemu.  W tym roku w organizację konferencji włączyły się następujące uczelnie wyższw (Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Politechnika Wrocławska).

W dniu 23 lutego 2017 roku Zarząd Oddziału Podkarpackiego podjął uchwałę zwołującą II Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego na dzień 6 kwietnia 2017 roku na godzinę 18:00 w Sali Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej (Budynek A, 1 piętro, ul. Wincentego Pola 2, Rzeszów).

Zapraszamy wszystkich Członków Oddziału Podkarpackiego.

Logowanie