W dniu 12 października 2017 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu odbyła się II edycja Konferencji Naukowej "Współczesne Oblicza Informatyki". Organizatorami konferencji byli Instytut Inżynierii Technicznej Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu oraz Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Partnerem konferencji była firma ASSECO Poland.

   Głównym celem konferencji była integracja, prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeń środowiska naukowego. Wydarzenie to miało charakter interdyscyplinarny dając możliwość spotkania środowiska badaczy (w tym również młodych doktorów, doktorantów i studentów) podejmujących badania w zakresie wielu specjalności.

   Oddział Podkarpacki PTI jest współorganizatorem konferencji Współczesne Oblicza Informatyki organizowanej w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej.
im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu. Głównym celem konferencji jest integracja, prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeń środowiska naukowego. Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny dając możliwość spotkania środowiska badaczy (w tym również młodych doktorów, doktorantów i studentów) podejmujących badania w zakresie wielu specjalności m.in.: grafiki komputerowej, baz danych, sieci komputerowych, kryptografii, sztucznej inteligencji, informatyki gospodarczej, inżynierii biomedycznej, geoinformatyki, itp.

    W 2017 roku Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego był organizatorem XIX edycji konferencji KKIO. Konferencja odbyła się w dniach 14 do 16 września 2017 roku w Hotelu Prezydenckim w Rzeszowie. Ze strony Oddziału Podkarpackiego prace koordynowane były przez Marka Bolanowskiego, Andrzeja Paszkiewicza oraz Bartosza Pawłowicza. Za kwestie merytoryczne związane z konferencją odpowiadał Komitet Programowy oraz Komitet Sterujący, a ich prace koordynowane były przez prof. Lecha Madeyskiego i prpf. Piotra Kosiuczenko. W organizację konferencji w roli współorganizatorów włączyły się również następujące jednostki badawczo-naukowe: Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, Katedra Inżynierii Oprogramowania Politechniki Wrocławskiej, Sekcja Inżynierii Oprogramowania Komitetu Informatyki PAN, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytut Systemów Informatycznych WAT.

Logowanie