24 maja 2018 roku w kompleksie konferencyjnym Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się czwarta edycja konferencji Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2018 połączona z obchodami rocznicy siedemdziesięciolecia polskiej informatyki. W organizację imprezy, jak co roku włączyły się następujące stowarzyszenia i jednostki naukowe: Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W imieniu profesora Jakuba Swachy przekazujemy wszystkim zaiteresowanym zaproszenie do uczestnictwa w bardzo ciekawym warsztacie:

1st International Workshop on Cloud Gamification

Oddział Podkaracki PTI włączył się w organizację Konferencji Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Jarosławiu. Konferencja jest organizowana w ramach projektu „E-Jarosław: e-usługi dla mieszkańców miasta Jarosławia” oraz  w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Celem konferencji będzie prezentacja e-usług służących poprawie jakości życia mieszkańców w Gminie Miejskiej Jarosław poprzez rozwój istniejących i udostępnienie nowych e-usług w obszarach: e-administracji i e-edukacji.

Logowanie