W dniu 6 kwietnia odbyło sie  II Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Sali Rady Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej (Budynek A, 1 piętro, ul. Wincentego Pola 2, Rzeszów). W Zgromadzeniu wzięło udział 22 członków Oddzialu Podkarpackiego PTI.

W głosowaniu tajnym wybrano następujący skład Zarządu Oddziału Podkarpackiego PTI:

 1. Marek Bolanowski - Prezes Oddziału
 2. Andrzej Paszkiewicz - Wiceprezes/Skarbnik Oddziału
 3. Damian Mazur - członek zarządu
 4. Tadeusz Kwater - członek zarządu

W głosowaniu tajnym wybrano następujący skład Sądu Koleżeńskiego Oddziału Podkarpackiego PTI:

 1. Galina Setlak - Przewodnicząca
 2. Mirosław Mazurek
 3. Paweł Dymora

W głosowaniu tajnym wybrano następujący skład Komisji Rewizyjnej Oddziału Podkarpackiego PTI:

 1. Robert Pękala - Przewodnicząca
 2. Zbigniew Gomółka
 3. Bogusław Twaróg

W głosowaniu tajnym wybrano następujących delegatów Odziału Podkarpackiego na Zjazd Delegatów PTI:

 1. Marek Bolanowski
 2. Andrzej Paszkiewicz
 3. Damian Mazur
 4. Tadeusz Kwater

W zebraniu wziął udział zaproszony gość, prezes firmy Set(h) Systemy Informatyczne dr inż. Krzysztof Bobran (członek wspierający PTI), który w swoim wystapieniu przedstawił charakterystykę działalności firmy oraz omówł wybrane projekty informatyczne, które zostały przez nią zrealizowane.

Logowanie