W dniach 14-16 września 2017r. w Rzeszowie odbędzie się 19-ta edycja Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania. Głównym organizatorem konferencji jest Polskie Towarzystwo Informatyczne, a w tym roku Oddziałowi Podlarpackiemu.  W tym roku w organizację konferencji włączyły się następujące uczelnie wyższw (Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Politechnika Wrocławska).

Celem konferencji jest przybliżenie zarówno zagadnień naukowych, jak również wymiana doświadczeń oraz wiedzy pomiędzy naukowcami, inżynierami, pasjonatami a specjalistami z branży IT. Konferencja objęta jest honorowym patronatem Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja KKIO odbywa się cyklicznie od kilkunastu lat, materiały oraz zagadnienia poruszane w ramach obrad opublikowane są na stronie http://kkio.pti.org.pl/2017/en/history/.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie http://kkio.pti.org.pl.

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konferencji !

 

Logowanie